Zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług jest priorytetem naszej działalności.

 

W 2012 roku w Wytwórni został wdrożony, oparty na zasadach Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice - GMP), System Zapewnienia Jakości, który był podstawą uzyskania zezwolenia w zakresie wytwarzania preparatów leczniczych.
Zezwolenie zostało wydane w listopadzie 2012 roku i było wynikiem inspekcji przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

 

Za utrzymanie wysokich standardów dotyczących jakości naszych produktów oraz oferowanych usług jest odpowiedzialny Dział Zapewnienia i Kontroli Jakości.

 

Produkty wytwarzane przez Wytwórnię Farmaceutyczną Ethifarm przed zwolnieniem do obrotu są certyfikowane przez Osobę Wykwalifikowaną na zgodność z cGMP, z wewnętrznymi specyfikacjami jakościowymi danego produktu gotowego oraz przepisami lokalnego prawa.

 

W 2013 roku w związku z uruchomieniem produkcji suplementów diety opracowana została Księga HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point –Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), a jej wymagania zintegrowane z obowiązującym Systemem Zarządzania Jakością.

 

Potwierdzeniem zgodności warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz stosowanej przez Wytwórnię Farmaceutyczną Ethifarm polityki jakości, jest przyznany w lipcu 2013 roku Certyfikat GMP, wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

 

Nasze suplementy diety zostały zgłoszone do programu informacyjno-edukacyjnego SUPLINDEX.
SUPLINDEX ma na celu porządkować rynek suplementów diety oraz pozytywnie wpływać na jakość funkcjonujących w obrocie produktów. Projekt promuje suplementy diety, dla których podmioty odpowiedzialne wdrożyły standardy jakości i bezpieczeństwa na etapach produkcji oraz dystrybucji. Więcej na: www.suplindex.com

 

 

CERTYFIKAT GDP - 2021

CERTYFIKAT GDP - 2021 wersja polska

 

 

CERTYFIKAT GMP

CERTYFIKAT GMP wersja polska 2024 page 01

CERTYFIKAT GMP wersja polska 2024 page 02

 

 

CERTYFIKAT ISO 22000-2018

CERTYFIKAT ISO 22000 2018 wersja polska 2024

 

 

Polityka SZBŻ

Polityka SZBŻ