Ethi-Sept płyn do dezynfekcji

 

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym.

Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Ethi-Sept przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Sposób stosowania: płyn stosuje się w postaci nierozcieńczonej.

  1. Umyj ręce wodą i mydłem, następnie dokładnie wytrzyj
  2. Spryskaj dokładnie suche dłonie odpowiednią ilością płynu Ethi-Sept, potrzebną do zwilżenia całych dłoni (około 3 ml)
  3. Pocieraj obie dłonie - staraj się pokryć skórę płynem obiema rękami
  4. Nie wycieraj, ani nie osuszaj rąk
  5. Odczekaj, aż środek do dezynfekcji rąk całkowicie wyschnie

Uwaga! Przy długotrwałym stosowaniu produkt może powodować suchość skóry rąk.

 

Substancje czynne:

  • etanol: 70g/100g
  • izopropanol: 10g/100g

 

   Pożar  NIEBEZPIECZEŃSTWO      Wyrzyknik

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Działa drażniąco na oczy.

 

Pierwsza pomoc i skutki uboczne:

 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać oryginalny pojemnik lub etykietę.

W przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie skóry, łzawienie, podrażnienie.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: nie dotyczy

W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepła i spokoju.

 

W przypadku dostania się płynu do oczu:

 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać wodą.

 

Przechowywanie:

  

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu.

Chronić przed dziećmi.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Pozwolenie na obrót nr:  PB/0787TP/2020

Nr serii: podany na opakowaniu

Data ważności: 3 lata od daty produkcji

Pojemność netto: 50 ml oraz 100 ml

 

Podmiot odpowiedzialny:

 

Ethifarm Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Hiacyntowa 39, 60-175

Poznań, Polska

tel. (+48) +48 61 102 49 03

50 ml, kod kreskowy - 5903240495047

100 ml, kod kreskowy- 5903240495054