L-karnityna - informacje

L-karnityna jest występującą w ludzkim organizmie substancją, należącą do grupy względnie egzogennych aminokwasów. Pojęcie "względnie egzogenny" oznacza, że jest ona syntetyzowana zarówno przez nasz organizm, jak również dostarczana wraz z codzienną dietą w pożywieniu. W organizmie L-karnityna jest syntetyzowana w wątrobie, nerkach i mózgu z aminokwasów (lizyny i metioniny) i pełni rolę w transporcie wolnych kwasów tłuszczowych, będących jednym z podstawowych substratów energetycznych, z cytozolu komórki do wnętrza mitochondriów. W dużych ilościach występuje w komórkach mięśni szkieletowych.

L-karnityna w metabolizmie mięśni szkieletowych

L-karnityna w przeważającej ilości występuje w komórkach mięśni szkieletowych, gdzie pełni rolę transportera wolnych kwasów tłuszczowych między cytoplazmą komórki mięśniowej a znajdującym się w niej mitochondrium - organellum odpowiedzialnym za wytwarzanie energii w komórce.

Wolne kwasy tłuszczowe są obok glukozy podstawowym substratem energetycznym w komórkach organizmu. Metabolizm wolnych kwasów tłuszczowych, prowadzący do wytworzenia energii w komórce w postaci ATP wymaga jednak znacznych zasobów tlenu.

W warunkach niedokrwienia (niedotlenienia) mięśni szkieletowych, zasoby tlenu są ograniczone i niewystarczające dla prawidłowej przemiany metabolicznej wolnych kwasów tłuszczowych. Długotrwałe niedotlenienie komórek mięśni szkieletowych prowadzi do wyczerpania zasobów L-karnityny, co z kolei uniemożliwia transport substratu energetycznego jaki stanowią wolne kwasy tłuszczowe do wnętrza mitochondrium. Efektem są zaburzenia metabolizmu i wytwarzania energii w niedokrwionej komórce mięśniowej.

Spadek stężenia dostępnej w komórce L-karnityny prowadzi więc do spadku zdolności metabolicznych komórek mięśniowych, a co za tym idzie do spadku wydajności energetycznej samych mięśni. Powoduje to przede wszystkim spadek wydolności wysiłkowej organizmu oraz pośrednio prowadzi do występowania bólu w kończynach dolnych (tzw. chromania przestankowego – więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Chromanie przestankowe)

Suplementacja L-karnityny

Suplementacja L-karnityny w warunkach niedokrwienia mięśni szkieletowych prowadzi do dostarczenia dodatkowych zasobów L-karnityny do komórek mięśniowych znajdujących się w stanie niedokrwienia i umożliwia ponowne przywrócenie metabolizmu wolnych kwasów tłuszczowych, a co za tym idzie dalsze wytwarzanie energii w komórce. Suplementacja L-karnityny u pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych poprawia ich wydolność wysiłkową oraz zwiększa dystans przejścia bezbólowego – więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Skuteczność L-karnityny w badaniach klinicznych