Skuteczność L-karnityny w badaniach klinicznych

Skuteczność L-karnityny w leczeniu chromania przestankowego, będącego objawem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, została potwierdzona na przestrzeni ostatnich 20 lat wieloma badaniami klinicznymi. Skrótowy opis najważniejszych badań klinicznych znajduje się poniżej.

L-karnityna jest również rekomendowana przez TASC II – najważniejszy dokument stanowiący wytyczne dla lekarza do leczenia pacjentów z chorobą tętnic obwodowych.

Omówienie poszczególnych badań klinicznych

1. Increases in walking distance in patients with peripheral vascular disease treated with L-carnitine: a double-blind, cross-over study

Brevetti G, Chiariello M, Ferulano G, Policicchio A.
Circulation. 1988 Apr;77(4):767-73.
Badanie zostało przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby krzyżowej, z randomizacją i grupą kontrolną placebo. W badaniu wzięło udział 20 pacjentów, których podzielono na dwie grupy: pierwszej z nich podawano L-karnitynę w dawce 2 g dwa razy dziennie, druga grupa – kontrolna – przyjmowała analogiczną dawkę placebo. Po 3 tygodniach nastąpiła zamiana krzyżowa – pacjenci z grupy kontrolnej przyjmowali przez kolejne 3 tygodnie L-karnitynę, natomiast pacjenci z grupy pierwszej otrzymywali analogiczną dawkę placebo.

Pomiarów maksymalnego dystansu przejścia u pacjentów dokonano po 3 i 6 tygodniach trwania badania. W pierwszej fazie badania w grupie pacjentów przyjmujących L-karnitynę nastąpiło wydłużenie maksymalnego dystansu przejścia z 147,0 ± 67 m do 288,0 ± 97 m. W drugiej fazie badania po zamianie krzyżowej na placebo u tych samych pacjentów nastąpiło pogorszenie dystansu do wartości wyjściowej: z 288,0 ± 97 m do 178 ± 166 m. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku grupy pacjentów przypisanych początkowo do przyjmowania placebo – po 3 tygodniach maksymalny dystans przejścia uległ zwiększeniu z 155,0 ± 66 m do 171,0 ± 63 m. Po zamianie krzyżowej na L-karnitynę i kolejnych 3 tygodniach terapii ich maksymalny dystans przejścia zwiększył się do 234,0 ± 146 m.


2. European multicenter study on propionyl-L-carnitine in intermittent claudication

Brevetti G, Diehm C, Lambert D.
J Am Coll Cardiol. 1999 Nov 1;34(5):1618-24.
W badaniu klinicznym wzięło udział 485 pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Pacjenci zostali losowo przypisani do dwóch grup: pierwsza grupa pacjentów przyjmowała L-karnitynę w dawce 1 g dwa razy dziennie, druga grupa – kontrolna – przyjmowała analogiczną dawkę placebo przez okres 12 miesięcy.

Wyniki badania wykazały, że suplementacja L-karnityną spowodowała wydłużenie dystansu przejścia bezbólowego o 99% (w grupie kontrolnej przyjmującej placebo poprawa wyniosła 51%). Ponadto poprawa maksymalnego dystansu przejścia w grupie pacjentów przyjmujących L- karnitynę uległa poprawie o 98%, natomiast w grupie kontrolnej placebo o 54%.


3. Propionyl-L-carnitine improves exercise performance and functional status in patients with claudication

Hiatt WR, Regensteiner JG, Creager MA, Hirsch AT, Cooke JP, Olin JW, Gorbunov GN, Isner J, Lukjanov YV, Tsitsiashvili MS, Zabelskaya TF, Amato A.
Am J Med.Jun 1;110(8):616-22.
W badaniu klinicznym wzięło udział 155 pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: pierwsza grupa przyjmowała L-karnitynę w dawce 2 g dziennie prze okres 6 miesięcy, druga grupa pacjentów przyjmowała analogiczną dawkę placebo.

Poprawa PWT (Peak Walking Time – czasu przejścia bezbólowego) w grupie pacjentów stosujących L-karnitynę wyniosła 54% (wydłużenie czasu przejścia bezbólowego z 331 do 493 sekund). W przypadku grupy kontrolnej przyjmującej placebo poprawa wyniosła 25% (wydłużenie czasu przejścia bezbólowego z 331 do 406 sekund).